Klienters upplevelser

Samtal - och regressionsterapi:

Malin:
"SER-terapi ger en helhetskänsla som hjälper dig att bearbeta din historia både själsligt och kroppsligt. Många av mina känslor satt bokstavligen i kroppen. Mimmi har en fantastisk förmåga att hjälpa mig att frigöra mig från mina belastningar och hitta hem." 
 

Annie:

"Med sin fina inkänningsförmåga som guide ställer Mimmi de rätta, förlösande frågorna och jag känner mig väldigt trygg i hennes händer då jag vet att hon kan hålla mig i det som eventuellt kommer upp. Hon ser det som jag inte alltid ser och det betyder så mycket med den typen av spegling. Det möjliggör för mig att finna svaren inom mig själv på resan tillbaka, in till mitt sanna jag"

Åsa:
"Jag vill säga tack för de här gångerna jag fått träffa dig, det har gett mig mer förståelse för mig själv. Du är en helt fantastisk terapeut, så närvarande i samtalet med fullt fokus på din klient. Jag har kännt mig helt trygg med att gå igenom regressioner med dig som guide. Det som har kommit fram har varit läkning för mig, samt en djupare förståelse för mig själv och varför jag triggas av vissa situationer.

Jag kan varmt rekommendera Mimmi som terapeut. Önskar bara att jag hade träffat henne tidigare i livet! Mimmi är så proffessionell och guidar en med varsamhet genom det som kommer upp. Man känner sig helt trygg och omhändertagen i det man upplever. Så värt varenda krona. Tack Mimmi!"