Regressionsterapi / hypnos

Regression, även kallat hypnos, är ett kraftfullt verktyg i samtalsterapin, där fokus ligger på att medvetandegöra det omedvetna. Alla vi människor bär på information om sådant som vi upplevt i det förflutna men som vi inte har kontakt med på ett medvetet plan. Min uppgift som terapeut är att hjälpa dig att bli varse om bakgrundsorsaken till dina tankar, känslor och beteenden som du själv inte kan förstå i dagsläget. Detta görs enklast genom regression. Regression kallas även för symboldrama. 
 
Mycket av det vi har i vårt bagage som vi behöver jobba med idag härstammar från barndomen. Vi bär alla på ett inre barn, dvs. det barn vi själva en gång var med våra tankar, känslor och tolkningar av omvärlden. Det vi behöver göra i nuet är att återuppleva dessa tankar, känslor och tolkningar med en vuxens perspektiv, för att kunna frigöra oss från det som idag hämmar oss, triggar oss eller på något annat sätt pockar på vår uppmärksamhet.


Regression är en visualiseringsmetod som innebär att klienten får gå tillbaka till händelser i sitt liv och återuppleva dem i nuet tillsammans med terapeuten. Detta sker när klienten är i djup avslappning för att lättare komma i kontakt med sitt inre känsloliv och sina minnen. I en regression har klienten möjlighet att se olika scener ur sitt förflutna med ett vuxet perspektiv och kan på så vis uppnå en förståelse för det som hände. Klienten har också möjlighet att förlösa de känslor som varit förknippade med händelsen men som kanske varit bortträngda eller bortglömda. Terapeuten finns hela tiden med som vägledare och stöd i det som sker.
 
Många av svaren vi söker, som har att göra med vår livssituation och våra relationer kan vi hitta inom oss, i vårt undermedvetna. I regressionen kan du uppleva dina barndomsminnen, fantasivärldar, dina iscensättningar, och det som kallas för symboliska liv (scenarion som symboliserar något du behöver se och genomleva som har med din nu-situation att göra). Det kan låta klyschigt, men alla svar du söker finns inom dig om du bara vågar ge dig hän och lita på processen. 

Hur går en regression till?

Låt säga att du är en klient som är intresserad av att göra en regression. Vi avtalar en tid och träffas antingen på plats i min lokal i centrala Köping eller på Zoom. Om vi möts på Zoom har du meddelat dina familjemedlemmar i förväg om att du inte vill bli störd i det rum du befinner dig i, alternativt att du är ensam hemma. Först pratar du och jag lite om hur du mår just idag, om det är något särskilt som du tänker på eller känner i kroppen. Därefter pratar vi om syftet med regressionen, om det ska finnas något särskilt fokus. Ofta kommer det fram något helt annat än man planerat, i de inre scenerna, men det kan ändå vara bra att prata om behovet som finns. 

När du är redo ber jag dig att lägga dig bekvämt i en säng eller soffa och att rikta din dator/telefon mot överkroppen och ansiktet så att jag kan se dig under regressionen och tolka de känslouttryck som din kropp kommer att skvallra om. Jag rekommenderar att du har ett par hörlurar med mikrofon kopplade till datorn/telefonen, så att vi kan höra varandra bra genom hela regressionen. 


Det första som sker är att jag vägleder dig till att slappna av i hela din kropp. Du lyssnar till min röst och låter dig själv sjunka djupare och djupare ner i avslappning. När du är helt avslappnad så kommer jag att vägleda dig till att se vissa saker som till exempel en äng, ett hus, en person, ett djur eller något annat. Fokus ligger på din upplevelse och det är inte alls säkert att du ser det som jag pratar om just då. Det är helt okej. Vi utgår från dig och vad du upplever. Det kan kännas som att du drömmer, som att du är i en fantasi eller som att du är i ett tydligt barndomsminne. Det fantastiska med regressioner är att kroppen och själen berättar för dig just precis det som du är redo att ta emot just nu, varken mer eller mindre. Om du inte är redo eller har ett motstånd pga. att du haft en mycket svår barndom, så kommer du kanske inte heller våga öppna upp dig och uppleva någonting. Och det är okej. Lita på processen. 

Boka Regression / hypnos

Skicka ett mejl till info@serterapeutmimmi.se och skriv att du är intresserad av regressionsterapi, så återkommer jag så snart jag kan!